ReadyPlanet.com
dot dot
วัตถุประสงค์ article

            เนื่องจากท่านประธานและทางคณะกรรมการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ของประชาชน ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพได้ดีนั้น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใส่ใจในสุขภาพของตนเอง แต่เนื่องจากยังไม่มีองค์กรใดที่จะมาให้ความรู้ ความเข้าใจแบบองค์รวม ในเรื่องนี้แก่ประชาชน เพราะฉะนั้นทางมูลนิธิฯ จึงได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

  1. เพื่อเผยแพร่วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยตนเองแบบดุลยภาพบำบัด
  2. เพื่อค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้านการบำบัดรักษาแบบดุลยภาพ
  3. เพื่ออบรมบุคคลากร ผู้ให้บริการด้านการศึกษาแบบดุลยภาพบำบัด
  4. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย ที่จำเป็นต้องได้รับการรักาาแบบดุลยภาพบำบัด
  5. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดAbout Us

ประวัติมูลนิธิ article
คณะกรรมการมูลนิธิ article
กิจกรรมของมูลนิธิ articledot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletคลีนิกบ้านสวน
dot
Newsletter

dot


facebook ดุลยภาพบำบัด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ
ที่อยู่ :  214 ปากซอย บางแวก 22 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพฯ;  รหัสไปรษณีย์ : 10160;   เบอร์โทร :  02-410-4283
อีเมล : dunyapab@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.dunyapab.org