ReadyPlanet.com
dot dot
มูลนิธิดุลภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ

มูลนิธิดุลภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

บทบาท

เผยแพร่วิธีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองตามแนวทางดุลยภาพบำบัด ดำเนินการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ  จัดอบรมบุคคลากรผู้ให้บริการด้านการรักษา รวมถึงให้การสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบดุลยภาพบำบัด   ทั้งนี้การดำเนินงานต้องดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 จัดสัมมนาฟรีเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขภาพแก่ประชาชน เรื่อง ความเจ็บปวด และ ป่วย ด้วยดุลยภาพบำบัด

http://www.dunyapab.

บทความรู้
More...

คลิปแสดง ท่ากายบริหาร  รวมครบทุกท่า

More...

คลังคลิป vdo สุุขภาพ

แพทย์แนะเรียนรู้โรคด้วยตัวเอง ลดการพึ่งพายา

ภาวะที่วิกฤติฝุ่นปัจจุบัน หลายคนมีปัญาสุขภาพ การดูแลตัวเองสร้างดุลภาพ โดยแพทย์แนะนำการปรับเปลี่ยนการรักษา เรียนรู้โรคด้วยตัวเองก่อนหาหมอ ลดการใช้ยา หันมาพึ่งดุลยภาพบำบัด น่าจะเป็นทางออก
โดย พญ.ลดาวัลย์   สุวรรณกิตติ

More...

 รายการดุลยภาพบำบัด เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่่ 25 กันยายน 2559
- ตอน ความเจ็บปวดและเจ็บป่วยที่ต่อเนื่องดูแลด้วยดุลยภาพบำบัด 
เผยแพร่เมื่อ 25 ก.ย. 2016
ผู้ร่วมรายการ 
คุณระวีวรรณ  ปิตวิวัฒนานนท์
คุณพงษ์ธร   ดวงปัญญา 
พญ.ลดาวัลย์   สุวรรณกิตติ
คุณธนัชพร   จูฑาวัฒนานนท์

 

More...

 ออกอากาศช่อง TNN2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 

- อุบัติเหตุใครว่าไม่สำคัญ
ผู้ร่วมรายการ 
- คุณสมลักษณ์ เตวิทย์ 
- คุณเพ็ญ ธรรมโชติ 
- พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ 
- คุณธนัชพร จุฑาวัฒนานนท์
More...

dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletคลีนิกบ้านสวน
dot
Newsletter

dot


facebook ดุลยภาพบำบัด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ
ที่อยู่ :  214 ปากซอย บางแวก 22 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพฯ;  รหัสไปรษณีย์ : 10160;   เบอร์โทร :  02-410-4283
อีเมล : dunyapab@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.dunyapab.org