ReadyPlanet.com
dot dot
ดุลยภาพ25092559 ความเจ็บปวดและเจ็บป่วยที่ต่อเนื่องดูแลด้วยดุลยภาพบำบัด
คลังคลิป vdo สุุขภาพ

แพทย์แนะเรียนรู้โรคด้วยตัวเอง ลดการพึ่งพายา article
อุบัติเหตุใครว่าไม่สำคัญ
สุข 3 รุ่น 1
ดุลยภาพบำบัดกับความงาน 1
ดุลยภาพบำบัดกับอุบัติเหตุจากการกีฬา 1
ดุลยภาพบำบัดกับเด็กวัยเรียน 1
การพึ่งตนเองกับดุลยภาพบำบัด 1
ครอบครัวดุลยภาพบำบัด 1
พิการสะสม 2
พิการสะสม 1
กลุ่มโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ 2
กลุ่มโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ 1
ดุลยภาพบำบัดกับการแพทย์บูรณาการ 2
ดุลยภาพบำบัดกับการแพทย์บูรณาการ 1
ส่งเสริมสุขภาพด้วยดุลยภาพบำบัดเมื่อมีอุบัติเหตุ 2
ส่งเสริมสุขภาพด้วยดุลยภาพบำบัดเมื่อมีอุบัติเหตุ 1
ทุกข์ที่มองไม่เห็น ตอนที่ 1
หมอพันธุ์ใหม่ ตอนที่ 6
หมอครอบครัว 3
สิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 2
สิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 1
ดุลยภาพบำบัดกับความมั่นคงในครอบครัว ตอน2
ดุลยภาพบำบัดกับความมั่นคงในครอบครัว 1
โภชนาการกับดุลยภาพบำบัด
ภัยที่มองไม่เห็น กับการพึ่งพาตนเอง ตอน 2
ภัยที่มองไม่เห็น กับการพึ่งตนเอง ตอนที่ 1
ดุลยภาพบำบัด สู่ศูนย์กลางการแพทย์ ภูมิภาคเอเชีย article
รายการหมอพันธุ์ใหม่ ตอนที่ 5 article
รายการคุณหมอพันธุ์ใหม่ ตอน4 article
รายการคุณหมอพันธุ์ใหม่ ตอนที่ 2 article
คุณหมอพันธุ์ใหม่ ตอน 1dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletคลีนิกบ้านสวน
dot
Newsletter

dot


facebook ดุลยภาพบำบัด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ
ที่อยู่ :  214 ปากซอย บางแวก 22 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพฯ;  รหัสไปรษณีย์ : 10160;   เบอร์โทร :  02-410-4283
อีเมล : dunyapab@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.dunyapab.org